Økonomi..

Økonomi..

Som forældre bosat i Odense kommune, har man mulighed for at få et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning. Pasning-tilskuddet gives til børn i alderen 6mdr. til 5år.
For at opnå tilskud, skal barnet du søger plads til, skrives op ved pladsanvisningen hos Odense kommune.
Ansøgningsskema samt yderligere information, fås ved henvendelse til pladsanvisningen. Vi er selvfølgelig behjælpelig med udfyldelse af skemaet.

Tilskuddet til det enkle barn udgør 75% af dine dokumenterede udgifter, dog max 5.336kr. Der gives ikke friplads, men søskenderabat kan opnås.

 

Pris pr. måned:                                            7.700kr.
Tilskud:                                                       5.476kr.
Forældrebetaling pr. måned:                       2.224kr.

 

Som alle andre pasningsordninger/vuggestuer, forgår betalingen månedligt forud..
Alle måneder betales fuld pris, uanset ferie, sygdom eller lign. Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel, fra den 1 eller 15 i måneden.